Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Παρουσίαση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων στο Μ.Ε.Τ


 Την Κυριακή 12 Μαΐου 2013 μαθητές της Α΄και Β΄ τάξης του Σχολείου μας που υλοποιούσαν τα πολιτιστικά Προγράμματα Ιχνηλατώντας τις αρχές της βυζαντινής και αναγεννησιακής ζωγραφικής τέχνης  και  Ιχνηλατώντας τους κορυφαίους της βυζαντινής και αναγεννησιακής ζωγραφικής τέχνης  συμμετείχαν στην εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων που οργάνωσε το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος  μαθητές και άλλων δεκαπέντε σχολείων της πόλης μας, που ήταν μέλη των τριών δικτύων σχολείων με θέματα Τέχνη και Τεχνολογία, Εθελοντισμός και Αθλητισμός. Οι μαθητές μας εξέθεσαν δικούς τους ζωγραφικούς πίνακες με έργα των μεγάλων αναγεννησιακών και βυζαντινών ζωγράφων, παρουσίασαν βίντεο με τα μαθήματα και τις δράσεις όλης της χρονιάς καθώς και το συλλογικό τόμο με τις προσωπικές τους εργασίες και απέσπασαν πολύ ευνοϊκά σχόλια.